Duelovky.cz

Vyloučení odpovědnosti

S cílem minimalizovat riziko případného porušení autorských práv se řídíme následujícím:

  1. Vyžádali jsme si a získali souhlas k publikaci her od příslušných držitelů autorských práv.
  2. Některé hry jsou dostupné bez konkrétních informací vedoucích k držitelům autorských práv, popřípadě jsou tyto informace neaktuální.
  3. Některé hry mohou být použity při splnění speciálních podmínek. Věříme, že tyto podmínky splňujeme.
  4. Neprovádíme žádné zásahy ani úpravy zdrojových kódů her. Například neodstraňujeme reference na tvůrce a držitele autorských práv, loga, popisky apod.