Duelovky.cz

Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookies

Ve společnosti GEEWA bereme ochranu soukromí našich uživatelů velmi vážně. Tyto Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookies (dále jen „Zásady“) vysvětlují, jak využíváme informace, které o vás shromažďujeme, jak nás můžete informovat, pokud chcete omezit použití těchto údajů a postupy, které dodržujeme k ochraně vašeho soukromí.

Používáme-li v těchto Zásadách pojmu „Geewa“ nebo odkazujeme-li na „nás“ (včetně odkazů pomocí zájmen „naše“, „my“ či jiným způsobem), odkazujeme tím na společnost Geewa a.s., se sídlem na adrese Sokolovská 366/84, 186 00, Praha 8, Česká republika, zapsanou v obchodním rejstříku v České republice pod spisovou značkou B 18480, vedenou u Městského soudu v Praze, identifikační číslo 25617036.

 1. Úvod
  • Osobní údaje zpracováváme v souladu se zákony České republiky o ochraně osobních údajů.
  • Tyto Zásady se vztahují na poskytování našich služeb a nikoliv na webové stránky, na které lze přejít z našich Stránek (tzn. webových stránek umístěných pod doménou duelovky.cz) nebo prostřednictvím námi poskytovaných Služeb.
  • Tyto Zásady můžeme čas od času měnit, a to z různých důvodů, jako např. v důsledku změn v právních předpisech a regulaci či v důsledku technologického vývoje. V případě, že máte zaregistrovaný účet, budete informováni o případných změnách těchto Zásad prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu vedenou v rámci Vašeho účtu. Nejnovější verze těchto Zásad bude vždy k dispozici na Stránkách. V případě, že máte zaregistrovaný účet, každá nová verze těchto Zásad nabývá účinnosti: (i) okamžitě dnem, kdy obdržíte oznámení e-mailem, kde se změny v těchto Zásadách týkají nezávažných změn, které nesnižují Vaše práva; nebo (ii) ne méně než třicet (30) dní poté, kdy obdržíte oznámení e-mailem, v ostatních případech. V případě, že nemáte zaregistrovaný účet, každá nová verze těchto Zásad nabývá účinnosti ve chvíli, kdy jsou Zásady uveřejněny na našich Stránkách.
 2. Získané osobní údaje
  • Budeme o vás shromažďovat pouze ty osobní údaje, které jste nám poskytli:
   • při registraci služby a používání služby, zejména při vytvoření a používání vašeho účtu, nebo
   • při používání našich Stránek.
    • Když se zaregistrujete k používání služby, budete požádáni o poskytnutí následujících osobních údajů: vaše jméno, poštovní a e-mailovou adresa, kontaktní telefonní číslo, datum narození a pohlaví. Můžete si také zvolit, zda poskytnete některé další dobrovolné informace o Vás, např. informace týkající se vašeho životního stylu.
    • Pokud si zakoupíte virtuální položky, virtuální měnu, nebo časově omezené prémiové členství prostřednictvím kreditní karty, shromažďujeme následující údaje týkající se platby:
 3. Využívání osobních informací
  • Získané osobní údaje můžeme použít:
   • za účelem poskytnutí služby, kterou od nás žádáte, plnění našich smluvních povinností vůči Vám v souvislosti s poskytovanými službami a pro komunikaci s Vámi o službách, které využíváte, nebo o jakýchkoliv změnách v poskytovaných službách;
   • za účelem plnění našich právních povinností, které máme jako správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů;
   • za účelem vymáhání smluvních podmínek a licenčních ujednání, jimiž se řídí naše služby a kterými jste vázáni;
   • případně i k dalším účelům, k nimž jste nám poskytnuli Váš souhlas.
    • Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu, které jsme získali v souvislosti s poskytováním našich služeb, můžeme použít, abychom Vám poskytovali informace o dalších produktech a službách, ledaže tuto možnost odmítnete v okamžiku vytvoření Vašeho účtu. Používání Vašich osobních údajů k těmto účelům můžete také zastavit, a to zasláním e-mailu z e-mailové adresy registrované k Vašemu účtu na info@geewa.com a uveďte, že si nepřejete dostávat takové informace.
    • Pokud porušíte Podmínky užívání, vaše osobní údaje mohou být předány třetím stranám, jako jsou naši právní poradci, v rozsahu, ve kterém to připouští platné právní předpisy a ve kterém to bude nezbytné k vyřešení věci.
    • V případě prodeje naší společnosti nebo jejího spojení s jinou společností, mohou být vaše osobní údaje poskytnuty právním poradcům obou stran a potenciálním kupcům a budou postoupeny novým vlastníkům společnosti, to vše však pouze v rozsahu a za podmínek, za kterých to budou připouštět platné právní předpisy.
    • Vaše osobní údaje jsme povinni sdělit, pokud to vyžaduje zákon.
    • Anonymní informace, tj. informace, které Vás přímo či nepřímo neidentifikují, a souhrnné údaje můžeme sdílet (což znamená, informace o skupinách a kategoriích uživatelů, včetně statistik a chování při hraní, která ale neumožňuje identifikaci a které nemohou být rozumně použity k identifikaci kteréhokoliv jednotlivého uživatele) s našimi reklamními partnery. Můžeme také umožnit našim inzerentům shromažďovat anonymní informace a souhrnné údaje v rámci služeb, a oni pak mohou tyto informace sdílet s námi. Naši inzerenti mohou shromažďovat informace pomocí monitorovacích technologií, jako jsou soubory cookie. To umožňuje našim inzerentům vyvíjet a dodávat cílené reklamy ve službách a na webových stránkách třetích stran, takže se mohou pokusit sloužit Vám s reklamou na výrobky a služby, které pro Vás mohou být zajímavé. Inzerenti budou také používat tyto informace ke sledování, zlepšování, nebo upravování jejich činnosti.
 4. Cookies
  • K shromažďování agregovaných informací můžeme využít tzv. „cookies“. „Cookie“ je malý kousek informace zaslané naším serverem do vašeho webového prohlížeče, který nám umožňuje záznam anonymních dat a vám umožňuje rychlejší pohyb po Stránce. Můžeme použít cookies k řadě účelů, například k tomu, abychom se zjednodušili proces přihlašování, k zajištění bezpečnosti uživatelů a monitorování provozu na Stránkách. Máte příležitost, abyste vyjádřili souhlas či nesouhlas s použitím souboru cookies, když vstoupíte na naše Stránky. Pokud jste vyjádřili svůj nesouhlas s používáním souboru cookies, používáme jen ty skutečně nezbytné soubory cookie, jak je popsáno níže, včetně souboru cookie, který nám označuje, že jste vyjádřili svůj nesouhlas s používáním ostatních souborů cookies.
  • Soubory cookies, které mohou být použity na Stránkách spadají do kategorií popsaných níže. Tyto popisy Vám pomohou určit, zda a jakým způsobem byste chtěli komunikovat s našimi Stránkami a dalšími on-line službami:
   • Nezbytně nutné soubory cookies
  • Chcete-li odmítnout použití souborů cookies nás nebo třetí strany, můžete změnit nastavení prohlížeče tak, aby soubory cookies odmítal. Vzhledem k tomu, že prostředky, jakými to můžete udělat, se liší prohlížeč od prohlížeče, prosím, navštivte menu ”Pomoc” ve Vašem webovém prohlížeči pro další podrobnosti. Vezměte prosím na vědomí, že pokud se rozhodnete odmítnout naše soubory cookies, může to negativně ovlivnit některé funkce těchto Stránek a Služeb.
 5. Bezpečnost

  V souladu s požadavky českých zákonů na ochranu osobních údajů se řídíme přísnými bezpečnostními postupy při ukládání a poskytování informací, které jste nám svěřili tak, abychom zabránili jejich zneužití. Používáme standardní technologie k zabezpečení vašich osobních dat. Internet však není bezpečné prostředí a my nemůžeme zaručit bezpečnost veškerých informací, které nám poskytnete.

 6. Jiné internetové stránky

  Naše stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky, které jsou mimo naši kontrolu a nejsou zahrnuty do těchto zásad ochrany osobních údajů. Pokud přistupujete na další stránky pomocí uvedených odkazů, provozovatelé těchto stránek mohou od vás shromažďovat informace, které budou použity v souladu s jejich postupy při ochraně osobních údajů, a které se mohou lišit od našich.

 7. Aktualizace vašich údajů

  Pokud chcete aktualizovat některé vaše osobní údaje, například pokud jste změnili svou e-mailovou adresu, přejete si požádat o opravu jakýchkoli zastaralých nebo nesprávných osobních údajů, nepřejete si dostávat informace o konkrétním produktu nebo službě, nebo pokud si přejete ukončit vaše členství, změňte svá data podle návodu na stránkách a vaše údaje budou aktualizovány hned jak to bude možné. Můžete nás rovněž požádat o kopie osobních údajů, které o Vás máme, a o informace o zpracování těchto údajů.

 8. Kontaktujte nás

  Pokud nás chcete kontaktovat s případnými dotazy či připomínkami týkající se našich postupů při ochraně osobních údajů, prosím napište na kontaktní adresu uvedenou výše nebo pošlete e-mail na info@geewa.com